შესყიდვები

 

 

 

GTU Logoპროექტი 1 ELTC Logo

სათაური

 შინაარსი

ვირტუალური პრაქტიკული და ლაბორატორიული  სამუშაოები ზოგადი ქიმიაში –

საშუალო სკოლის VIII-IXკლასის მასალა

სურათი

ხელშეკრულება

 

598 38 00 30

 

 

GTU Logoპროექტი 2 ELTC Logo

სათაური

 შინაარსი

ვირტუალური პრაქტიკული და ლაბორატორიული  სამუშაოები ზოგად ქიმიაში-

საშუალო სკოლის

IX-X კლასის მასალა

სურათი

ხელშეკრულება

 

598 38 00 30

 

 

GTU Logoპროექტი 3 ELTC Logo

სათაური

 შინაარსი

პრაქტიკული სამუშაოები ზოგადი ქიმიაში-

საშუალო სკოლის

VIII , IXდა X კლასის მასალა

სურათი

ხელშეკრულება

 

598 38 00 30

 

 

GTU Logoპროექტი 4 ELTC Logo

სათაური

 შინაარსი

ვირტუალური  ლაბორატორიული  სამუშაოები  ქიმიაში-

კვლევის ოქმებით

საშუალო სკოლის

VIII , IXდა X კლასის მასალა

სურათი

ხელშეკრულება

 

598 38 00 30

 

 

GTU Logoპროექტი 5 ELTC Logo

სათაური

 შინაარსი

ვირტუალურიპრაქტიკული და  ლაბორატორიული  სამუშაოები  ზოგად ქიმიაში-

კვლევის ოქმებით

ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებისათვიხ.

სურათი

ხელშეკრულება

 

598 38 00 30